Για εμάς

Για εμάς

-Χρόνια Εμπειρίας-

Πωλήσεις
Μάρκετινγκ
Ανάλυση Επενδύσεων

Η εταιρία

Η Algean Property ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει την εκκολαπτόμενη όρεξη επενδυτών για τα ελληνικά προνομιακά οικιστικά και εμπορικά ακίνητα.
Η διεπιστημονική μας ομάδα είναι σε θέση να συμβουλεύει τους πελάτες της σε όλη τη διαδικασία απόκτησης. Τομείς εξειδίκευσης είναι η έρευνα, η ανάλυση επενδύσεων, η εκτίμηση, η αναζήτηση και οι υπηρεσίες συναλλαγών πώλησης. Έχουμε μια εξωτερική ομάδα τοπικών εμπειρογνωμόνων που βοηθούν σε χρηματοοικονομικά, νομικά και τεχνικά θέματα.
Η Algean Property συνεργάζεται με ένα παγκόσμιο δίκτυο διεθνών συνεργατών που μεγιστοποιεί την έκθεση του χαρτοφυλακίου (portfolio) μας και παρέχει πρόσβαση στην ελληνική αγορά σε διαφορετικούς αγοραστές από όλο τον κόσμο.

-Χρόνια Εμπειρίας-

Έρευνα
Ακίνητα
Διαχείριση Portfolio

Η προσέγγισή μας

Χτίζουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με συγκεκριμένα κριτήρια που διασφαλίζουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την ποιότητα, την τοποθεσία και την επενδυτική αξία.
Κυρίως, εργαζόμαστε εκ μέρους των πελατών μας: για ιδιώτες προσπαθούμε να βρούμε αυτό που είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις τους όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την τοποθεσία, τις προδιαγραφές και τον επιθυμητό τρόπο ζωής. Για εταιρικούς και θεσμικούς επενδυτές, γινόμαστε τους τοπικούς εταίρους τους στη δημιουργία της επιχειρηματικής υπόθεσης και στον καθορισμό της απόδοσης επένδυσης (ROI) ενός έργου.
Επενδύουμε χρόνο και περιμένουμε από τους πελάτες μας να μας το επιτρέψουν να τους καθοδηγήσουμε στην αναζήτησή τους και να τους εκπαιδεύσουμε στο τοπικό μακροοικονομικό πλαίσιο, στο νομικό και φορολογικό πλαίσιο και σε τυχόν σχετικούς παράγοντες τοποθεσίας.

-Χρόνια Εμπειρίας-

Εταιρική Χρηματοδότηση
Εκτίμηση
Ταξίδια