Για Ιδιοκτήτες

Για Ιδιοκτήτες

Για Ιδιοκτήτες

Είμαστε προορατικοί στην προσέγγιση και την προσέλκυση πιθανών αγοραστών και επενδυτών μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας. Μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την έκθεση του ακινήτου σας στην αγορά.
Παρουσιάζουμε ακίνητα σε ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από έρευνα και αντικειμενική ανάλυση των αξιών και των τάσεων της συνολικής αγοράς.
Έχουμε μια λεπτομερή και στρατηγική άποψη ως προς τον τρόπο εμπορίας ακινήτων και της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό.

Τα 10 κορυφαία μέσα σε 50 πόλεις
Πάνω από 500 Επενδύσεις σε Ακίνητα
2500 Οικογενειακά Γραφεία
Περισσότεροι από 1000 Θεσμικοί Επενδυτές
20 κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως
Πάνω από 18000 άτομα υψηλής καθαρής αξίας