Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Η ομάδα εκτίμησής μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες και ορκωτούς επιθεωρητές που παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και χειρίζονται κάθε είδους εκτιμήσεις ακινήτων. Οι αναφορές (reports) μας μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για επενδυτικές αποφάσεις, συναλλαγές πωλήσεων και εξαγορών, λογαριασμών τέλους έτους και ανάλυσης ταμειακών ροών (IFRS), καταχωρίσεις IPO, χρηματοδότηση χρέους και για συνολική διαχείριση χαρτοφυλακίου, μειώνοντας το κόστος και μεγιστοποιώντας την αξία.

Οι διαπιστευμένες εκθέσεις αποτίμησης που παρέχονται από την ομάδα μας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αποτίμησης (EVS), τα οποία συμμορφώνονται πλήρως με τα Διεθνή Πρότυπα Αποτίμησης (IVS). Η Algean Property είναι μια Εγγεγραμμένη Εταιρεία Ορκωτών Επιθεωρητών (Αριθμός Μητρώου 26) από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών.

1.
Αναζήτηση

Ανάλογα με την ενημέρωση των πελατών μας μπορούμε να τους παρουσιάσουμε υπάρχοντα ακίνητα, οικόπεδα ανάπτυξης, καθώς και οικόπεδα για μελλοντική ανάπτυξη. Σας βοηθάμε να εντοπίσετε ή να συγκεντρώσετε τα έργα που πληρούν τις επενδυτικές σας απαιτήσεις και τις επιθυμητές αποδόσεις στον δεδομένο χρονικό σας πλαίσιο.

2.
Επενδυτική Συμβουλευτική

Μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας καθοδηγήσουμε στη δημιουργία της επιχειρηματικής υπόθεσης, στην αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου και στην ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας κάθε δεδομένου έργου.

3.
Συναλλαγή

Η Algean Property μπορεί να εισαγάγει τοπικούς στρατηγικούς εταίρους και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις χρηματοδότησης. Μπορούμε να προτείνουμε τους κατάλληλους νομικούς, φορολογικούς και τεχνικούς συμβούλους. Μπορούμε να παρέχουμε τον σύνδεσμο με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

4.
Ανάπτυξη

Μπορούμε να παρουσιάσουμε τις καλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, αρχιτέκτονες και διακοσμητές εσωτερικών χώρων για την ανακαίνιση του ακινήτου σας ή την ανάπτυξη της επένδυσής σας. Μέσω της συμμετοχής μας στην Algean Group, έχουμε τους πόρους και την τεχνογνωσία για να τοποθετήσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξή σας σε μια διεθνή και τοπική βάση επενδυτών.

5.
Εκτίμηση

Η ομάδα έρευνας και μεσιτείας μας συνεργάζεται με βάση την ενημέρωση του πελάτη μας. Προσφέρουμε πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τις προδιαγραφές του ακινήτου και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που επηρεάζει την αξία τώρα και στο μέλλον.